Artikler

Stamlaksfisket i Numedalslågen

Årets fiske etter stamlaks i Numedalslågen overstått.Årets fiske etter stamlaks i Numedalslågen ble avsluttet denne helgen. Et tjuetalls mann har […]

Midtsesongsevaluering:

Handlingsalternativ 3 med frislipping av kvoter og utvidelse av fisketid innføres. Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres Fylkesmannen har med hjemmel i […]

Yngelutsetting 2012

Kultiveringsgruppa har i de siste ukene satt over 100.000 lakseyngel i sidevassdrag til Numedalslågen. I løpet av de siste ukene […]

1 5 6 7 8 9 18