Artikler

4. november 2012

Stryking til klekkeriet og rognplanting

Kultiveringsgruppa i Lågen har denne helgen gjennomført stryking av stamlaksen som har blitt fanget i høst.

Lørdag 03/11 var stamfiskhuset fylt opp med en innsatsvillig gjeng som gjennomførte stryking av stamlaksen. Resultatet ble ca 20 liter befruktet lakserogn til klekkeriet, og 2 liter som umiddelbart(etter svelling) ble plantet i kasser med gytegrus i Florelva.

Florelva renner fra Raubern og Kopa, ned i Numedalslågen via Svartangen.

Denne elva har fine oppvekstområder, men er vanskelig å benytte til utsetting av yngel på grunn av sent åpnede, vinterstengte veier. Rognplanting har et mye større potensiale enn det vi benytter, men vi ønsker å være mest mulig sikre på at metoden vi bruker fungerer med tanke på vellykket klekking og oppvekst.

Veterinær er på plass under strykingen. All laks som gir avkom til klekkeriet blir obdusert og skjekket for vertikalt, overførbare sykdomer.

Medlemmene i kultiveringsgruppa er sportsfiskere med sterkt engasjement for elva vår. Her er Skitt fiske – Anders Amundsen og Jon Pettersen i full gang med nedsenking av befruktet rogn i kassen som er fylt med gytegrus.

Klikk på under for flere bilder fra stryking og rognplanting,

Entrepenører innen rognplanting.Fra venstre: Anders Amundsen, Aril Martinsen og Jon Pettersen.

lagens-framtid.no / Sverre Martin sørensen