Artikler

Skjellprøveanalyser for 2023

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap […]

Stamfiske og stryking av laks

Årets stamfiske og stryking av laks er nå gjennomført. All laksen vi trang ble i hovedtrekk fisket opp i åpningshelgen, […]

Årsmøte og medlemsmøte 2022

Årsmøte og medlemsmøte onsdag 30. mars kl. 1900 Tilbygg Framhallen, 2. etg. Reidar Teigensvei 7, Larvik.Entre: Gratis! VELKOMMEN! • Årsmøte: – […]

Koronaåret 2020

Regnskap og utvalgsrapporter for 2019, og 2020 vil bli lagt frem ved neste årsmøte, og styret fortsetter uforandret frem til […]

1 2 3 18