Artikler

27. februar 2024

Innkalling til årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte i Lågens Framtid mandag 18/3, kl. 19.00.

Møtet avholdes i KUF-huset, Dr. Holms vei 44 i Larvik.

Program for årsmøte:

· Årsmelding m/utvalgsrapporter 2023

· Økonomi – Regnskap 2023 og budsjett 2024

· Foreningens arbeidsprogram for 2024

· Fastsettelse av kontingent for 2025

· Innkomne saker

· Valg av styre for 2024

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 4. mars. Sendes til Leif Eriksen, Frankendalsveien 3, 3258 Larvik, eller (aller helst) på e-post til leif.eriksen@online.no

Årsmelding:

Årsmelding med status for aktiviteter i LF vil bli framlagt på årsmøtet.

Økonomi – Regnskap og budsjett:

Regnskap og budsjett vil bli framlagt på årsmøtet.

Valg:

Valgkomiteen v/leder Dag A. Askeland framlegger forslag til styre. Styret og valgkomite velges av årsmøtet.

Merk vedtektenes punkt 5: Ytrings- og stemmeretten er betinget av betalt kontingent.

Årsmøtet avholdes før pausen.

Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.


Etter pausen fortsetter vi med medlemsmøte.

Program for medlemsmøte:

· «Villaksen i fokus, noen av dens utfordringer i elv og sjø», foredrag ved Torfinn Evensen fra Norske Lakseelver.

· Generelt om kultiveringsarbeidet.

· Eventuelt.

· Utlodning.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte!