Medlemskap

Medlem i Lågens Framtid

Som medlem av Lågens Framtid bidrar du til å støtte arbeidet som blir utført for å opprettholde det biologiske mangfoldet i en av Norges beste lakseelver. Samtidig får du muligheten til å melde deg for stamfiske, kultiveringsarbeid, ulike prosjekter og ikke minst – sikre elva for fremtidige generasjoner.

Et medlemskap i Lågens Framtid koster 150,- pr år, etter påmelding i skjema / til kasserer.

Lågens Framtid er et fellesforum og talsrør for forskjellige brukergrupper av Numedalslågen.