Lågens Framtid

En interesseorganisasjon for Numedalslågen

Oppdag Lågens Framtid

Skjellprøveanalyser for 2023

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap […]

Medlemskap

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, opprettholde en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.

Om Lågens Framtid

Lågens Framtid skal være et fellesforum og talsrør for brukergrupper av Numedalslågen, og skal arbeide med saker som fremmer og ivaretar Lågens biologiske mangfold, sunn forvaltning av ressursene i nærmiljøet og sikrer elva en god framtid.