Lågens Framtid

En interesseorganisasjon for Numedalslågen

Oppdag Lågens Framtid

Stamfiske og stryking av laks

Årets stamfiske og stryking av laks er nå gjennomført. All laksen vi trang ble i hovedtrekk fisket opp i åpningshelgen, […]

Årsmøte og medlemsmøte 2022

Årsmøte og medlemsmøte onsdag 30. mars kl. 1900 Tilbygg Framhallen, 2. etg. Reidar Teigensvei 7, Larvik.Entre: Gratis! VELKOMMEN! • Årsmøte: – […]

Medlemskap

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, opprettholde en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.

Om Lågens Framtid

Lågens Framtid skal være et fellesforum og talsrør for brukergrupper av Numedalslågen, og skal arbeide med saker som fremmer og ivaretar Lågens biologiske mangfold, sunn forvaltning av ressursene i nærmiljøet og sikrer elva en god framtid.