Lågens Framtid

En interesseorganisasjon for Numedalslågen

Oppdag Lågens Framtid

Gjenutsetting av hunnfisk

Anbefaling i forhold til midtsesongevaluering for Numedalslågen I forhold til innføring av handlingsalternativ 3 i Numedalslågen punkt 1.,· Innføring av […]

Yngelutsetting 2024

Den 10. og 14. mai ble det satt ut omtrent 100.000 lakseyngel. Disse fordeles på ikke lakseførende bekker i tilknytning […]

Medlemskap

Lågens Framtid arbeider med saker som skal fremme og ivareta Lågens biologiske mangfold, opprettholde en sunn forvaltning av ressursene, og å sikre elva for fremtidige generasjoner.

Om Lågens Framtid

Lågens Framtid skal være et fellesforum og talsrør for brukergrupper av Numedalslågen, og skal arbeide med saker som fremmer og ivaretar Lågens biologiske mangfold, sunn forvaltning av ressursene i nærmiljøet og sikrer elva en god framtid.