Artikler

Overvåkningsfiske

Overvåkingsfiske etter innslag av rømt oppdrettslaks i Numedalslågen. Som en del av overvåkingen av laksebestanden på nasjonalt plan har Lågens […]

Årsmøte og medlemsmøte 2017

Det kalles inn til årsmøte og medlemsmøte på Thor Heyerdal videregående skole, Hoffsgt. 6 (v/Fram) Kantina 2. etg. Torsdag 16.03.2017. Kl. […]

Innspill midtsesongevaluering 2016

Midtsesongsevalueringen 2016 i Numedalslågen. Lågens Framtid vil i år igjen gjerne komme med noen innspill til årets midtsesongevaluering. Vi ser […]