Artikler

18. oktober 2020

Koronaåret 2020

Regnskap og utvalgsrapporter for 2019, og 2020 vil bli lagt frem ved neste årsmøte, og styret fortsetter uforandret frem til det er mulig å samle  medlemmene igjen.

Vi håper og tror vi skal få gjennomført årsmøte i 2021, og i mellomtiden fortsetter foreningens aktivitet nogenlunde som før. Kultiveringen er i rute, og styret i Lågens Framtid har sendt inn innspill (i forkant) og gitt høringssvar til forslag for neste fem års fiskeregler(fra 2021).