Artikler

12. mars 2019

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte / medlemsmøte
Sted: Tilbygg Framhallen 2. etg., Reidar Teigensvei 7, Larvik.
Dato: Torsdag 14. 03. 2019.
Tid: Kl. 19:00.

Program for årsmøte:
• Årsmelding
• Økonomi – Regnskap og budsjett
• Valg av styre
• Innkomne saker (må være styret i hende innen 1. mars)
Sendes til Dag Evertsen, Sportsveien 7, 3269 Larvik, eller e-post: de@belman.com

Årsmelding:
Årsmelding med status for alle aktiviteter i LF vil bli framlagt på årsmøtet.
Økonomi – Regnskap og budsjett:
Regnskap og budsjett vil bli framlagt på årsmøtet.

Valg:
Valgkomiteen v/leder Dag A. Askeland framlegger forslag til styre. Leder og valgkomite velges av årsmøtet.
Styret er selvkonstituerende, med unntak av leder som velges av årsmøtet.
Årsmøtet avholdes før pausen. Det blir enkel servering av kaffe, mineralvann og pizza.

Etter pausen fortsetter vi med medlemsmøte.

Program for medlemsmøte:
1 Tungt fluefiske i juni: Erfaringer fra Norge. Foredrag ved Øystein Aas
2 Generelt om kultiveringsarbeidet.
3 Eventuelt.
4 Utlodning med flotte gevinster.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte!

Hilsen Styret