Artikler

3. oktober 2017

Overvåkningsfiske

Overvåkingsfiske etter innslag av rømt oppdrettslaks i Numedalslågen.

Som en del av overvåkingen av laksebestanden på nasjonalt plan har Lågens Framtid påtatt seg å gjennomføre prøvefiske av gytebestanden i Numedalslågen.
Dette fisket er strengt regulert etter føringer gitt av NINA som oppdragsgiver. Tillatelsen til dette fisket er for øvrig gitt generelt til NINA på landsbasis av Miljødirektoratet.

Hensikten er å ta skjellprøver som igjen skal gi informasjon om innslaget av rømt oppdrettsfisk.
I tillegg til skjellprøver skal vi gjøre andre registreringer som å måle fiskens lengde, observere garnskader og andre avvik. All fisk som det blir tatt prøver av skal settes ut igjen. Unntaket er de tilfeller hvor vi er sikre på at fisken er oppdrettsfisk. I slike tilfeller skal fisken avlives.

Dette fisket foregår i oktober, parallelt med fisket etter stamlaks.

Elva er delt opp i tre soner, og skjellprøvene skal tas ut fordelt på alle disse.