Artikler

29. oktober 2012

Kontroll av utsatt yngel 2012

Ungdomen som deltok på stamfisket høsten 2011 har vært med på el-fiske for kontroll av yngeloverlevelse.

Som en kontroll på overlevelse av utsatt yngel, er det etablert faste prøvestasjoner i alle utsettingselvene. Disse blir sjekket år om annet. I år ble Haugselva, stasjonen ved Aasestad (Hvarnes) el-fisket den 19/9. Medlemmer av ungdomsgruppene i Hedrum og Tjølling JF var med på fisket. Fisket ble utført som gjentatt overfiske og tetthet blir beregnet v.h.a. Bohlins metode.

Beregnet tetthet av lakseyngel på denne stasjonen var i år 108 lakseyngel pr 100m2. Dette er blant det høyeste som er registrert her.
Se rapport om yngeltellingen fra Numedalslågen forvaltningslag HER.
Se sak på portalen til Hedrum Jeger og Fisk HER.


lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen