Artikler

Rogn plantet i Florevla

Etter endt stamfiske og stryking høsten 2012 ble ca 17.000 nybefruktede lakserogn plantet i Florelva. Klekkekassene er nå hentet ned […]

Årets yngelutsetting gjennomført

Denne helgen ble hovedtyngden og resten av tottalt ca 110.000 plommesekkyngel utsatt i bekker og sidevassdrag til Numedalslågen.  Medlemmer i […]

Vireos vakreste eventyr

Pinsehelgen startet vårens vakreste eventyr i Numedalslågen. Årets yngelutsetting er i gang og blir utført på dugnad blandt foreningens medlemmer […]

Ungdom på klekkeriet

Barn og ungdom som deltok på kultiveringen, stamfiske og yngelytsetting i 2012 avla torsdag klekkeriet et besøk for å se […]

Klekkingen overstått

Yngelen svermer på klekkeriet for laks i Numedalslågen og det meste er ferdig klekket nå. Vinteren har gått tilnærmet smertefritt […]

1 4 5 6 7 8 18