Artikler

28. juli 2013

Lågen og lakseforvaltningen

Kjære Numedalslågen Forvaltningslag og Ingar Aasestad. Først og fremst synes vi det er merkelig at dere stiller spørsmål ved vår forståelse av tall og rollefordeling, og, ikke minst, hva et gytebestandsmål er.

Det er grunn til å understreke at Magnus Riksfjord er meget godt skolert, med utdanning innen fiskeribiologi og fordypning innen fisk og fiskeforvaltning.

La oss klarlegge noe rundt gytebestandsmålet. Det har seg nemlig slik at gytebestandsmålets oppnåelse åpenbart påvirkes av hvor mye laks det fiskes i løpet av en fiskesesong. Vi kan si det sånn at hvis all laks som går opp i Lågen i 2013 blir fanget, er det ikke en eneste kilo igjen i elva. Da er ikke gytebestandsmålet oppnådd når det skal stå igjen 12296 kg hunnlaks ved sesongslutt? Videre kan vi si at hvis det er en beskatningsrate på 40%, så står det igjen 60% av laksen som har gått opp elva. Gytebestandsmålet regnes ut med utgangspunkt i disse 60% prosentene. Hvordan forvaltningslaget da kan uttale at gytebestandsmålet ikke har noe med en fangstrate å gjøre er for
oss en gåte.

Forvaltningslaget er heller ikke urolig for laksebestanden i Lågen siden gytebestandsmålet angivelig er nådd med god margin de siste årene. Faktum er imidlertid at gytebestandsmålet kun er nådd få år de siste ti år. Ifølge rapport fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning 2012 står det: Råd om beskatning: Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmål. Oppnåelsen var imidlertid bedre i 2010 og god i 2011. Det viser seg også at gytebestandsmålet sannsynligvis ikke er nådd i særlig grad etter 2004 sesongen og frem til 2011!!!

Så er det viktig å si at vi ikke har noen spesiell agenda. Vi er kort og godt bekymret for at gytebestandsmålet i Lågen ikke skal bli oppnådd. At Lågens Framtid kun taler sportsfiskernes sak er helt feil, og vi håper at Forvaltningslaget er av samme oppfatning, selv om uttalelsene til Aasestad tyder på noe annet.

Vi håper dette klargjør hva Lågens Framtid mener med å begrense fangsttrykket. Til opplysning er det heller ingen skam å ha et gytebestandsmål betydelig større enn det Vitenskapelig Råd for
Lakseforvaltning opererer med. Dette er et minimumstall som skal stå igjen på elva for å oppnå maksimal produksjon av lakseyngel.

Dessuten må vi ikke glemme at en midtsesongsevaluering ikke er endelig. Som forvaltningsorgan er Forvaltningslaget pliktig til å følge med på utviklingen i vassdraget gjennom sesongen. Så å se det som usannsynlig å reversere et vedtak gjort ved midtsesongsevaluering er merkelig da dette
gjøres i andre elver.

Til slutt, et lite tips til Numedalslågen Forvaltningslag: Å innrømme en feil beslutning gjort på et tidlig tidspunkt, også er god lakseforvaltning!

Arild Jacobsen                         Magnus Riksfjord
Leder Lågens Framtid              Utmarksforvalter spes.fisk