Artikler

12. juni 2013

Rogn plantet i Florevla

Etter endt stamfiske og stryking høsten 2012 ble ca 17.000 nybefruktede lakserogn plantet i Florelva. Klekkekassene er nå hentet ned og rognplantingen anses som vellykket.

Det er utrolig spennende å se resultatet av rognleggingen. Metoden for rognplanting prøves forsiktig ut slik at vi ikke risikerer å produsere for mange døde rognkorn. Denne høsten ble ca 17.000 rogn fraktet opp til Florelva umiddelbart etter svelling. Disse ble plantet i kasser med gytegrus.

I noen av kassene myldret det med lakseyngel i grusen. Tydelig å se plommesekken fremdeles intakt på noen, mens den var helt borte i noen av de andre kassene.

Gutta på bildet finner du normalt sett bak disken på Skitt Fiske. Morro at de virkelig går inn for at kundene også skal ha noe å fiske på… Bra jobba!

Florelva renner fra Raubern og Kopa, ned i Numedalslågen via Svartangen. Denne elva har fine oppvekstområder, men er vanskelig å benytte til utsetting av yngel på grunn av sent åpnede, vinterstengte veier. Rognplanting har et mye større potensiale enn det vi benytter, men vi ønsker å være mest mulig sikre på at metoden vi bruker fungerer med tanke på vellykket klekking og oppvekst.

lagens-framtid.no/Smartsoe Media AS