Artikler

1. juni 2013

Årets yngelutsetting gjennomført

Denne helgen ble hovedtyngden og resten av tottalt ca 110.000 plommesekkyngel utsatt i bekker og sidevassdrag til Numedalslågen.

 Medlemmer i kultiveringsgruppa (Lågens Framtid og Lardal JF) driver kultiveringen på dugnad, noe som resulterer i flere tusen dugnadstimer i året. Årets yngelproduksjon har gått serdeles bra med lite dødelighet, der det kun har blitt destruert yngel fra et par lakser pga. oppdrett og feil stamme(smoltutsatt).

Store og små i arbeid! Yngelen blir pakket i sekker for utkjøring.

Sekkene blir etterfyllt med oxygen så yngelen holder seg i live under transporten.

Vel ute ved elvebredden blir lakseyngelen helt over i bøtter, spann og hagekanner.

Lakseyngelen blir spredd utover i sideelver og bekker med meget gode oppvekstvilkår.

Mens noen koser seg ute i felt med utsetting, blir en gjeng igjen inne på klekkeriet der alt av renner og klekkekasser blir vasket og desinfisert.

Se flere bilder fra yngelutsetting og kultiveringen på våre Facebooksider

lagens-framtid.no/Smartsoe Media AS