Artikler

Forvaltningen av Lågen

Om noen bidrar til å tåkelegge debatten om laksen i Numedalslågen, så er det Numedalslågen Forvaltningslag og ikke Lågens Framtid. […]

Lågen og lakseforvaltningen

Kjære Numedalslågen Forvaltningslag og Ingar Aasestad. Først og fremst synes vi det er merkelig at dere stiller spørsmål ved vår […]

Vil beskytte villaksen

(Foto: Inger Lene O. Steen/op.no) Vi mener at kvotene må gjeninnføres og all hunnfisk som tas i elva må settes […]

Rogn plantet i Florevla

Etter endt stamfiske og stryking høsten 2012 ble ca 17.000 nybefruktede lakserogn plantet i Florelva. Klekkekassene er nå hentet ned […]

Årets yngelutsetting gjennomført

Denne helgen ble hovedtyngden og resten av tottalt ca 110.000 plommesekkyngel utsatt i bekker og sidevassdrag til Numedalslågen.  Medlemmer i […]

1 3 4 5 6 7 18