Artikler

1. april 2014

Lågens Framtid avholdt årsmøte/medlemsmøte

Årsmøte/medlemsmøte i foreningen ble avholdt 27.3 med følgende saker på programmet:

 • Valg av møteleder
 • Årsmelding
 • Regnskap og budsjett
 • Kontingent
 • Valg av styre og valgkomité
 • Gytebestandsmål (GBM) for Numedalslågen v/Magnus Riksfjord
 • «Fra masseslakt til fang & slipp» Redd Villaksen v/Jens Olav Flekke
 • Status fra kultiveringsarbeidet
 • Ny laksebørs
 • Utlodning


Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Sverre Lysnes ble valgt til møteleder og loset forsamlingen gjennom årsrapporten som beskrev aktivitetene i Lågens Framtid i året som gikk.

Kåre Hvarnes gikk ut av styret etter 13 års fartstid. Lågens Framtid takker for innsats, gode meninger og innspill!

Gytebestandsmål (GBM) for Numedalslågen v/Magnus Riksfjord
Det er uenighet mellom LF og forvaltningslaget om GBM blir oppnådd eller ikke. LF mener det ikke er oppnådd, forvaltningslaget mener der er oppnådd. (2013) Kvoteregulering er et viktig redskap for å sørge for at GBM blir nådd. Det er viktig at GBM oppnås hvert år. Antall fanget fisk har vært fallende i mange år.

«Fra masseslakt til Fang & Slipp» Redd Villaksen v/Jens Olav Flekke

Jens Olav Flekke (f. 1954) har fisket laks og sjøørret så lenge han kan huske, over det meste av Norge, på Kola, i Skottland, Sverige og Argentina. Han startet i Bergselva som 6 åring (med svømmevest og bambusstang) – den gang den var full av regnbueørret som rømte fra oppdrettet på Halle. Han er i dag en engasjert forkjempere for bevaring av ville laks-og sjøørretstammer, gjennom sitt arbeid i Redd Villaksen/North Atlantic Salmon Fund. Jens Olav har mange fiskeopplevelser å fortelle om, f.eks. et magisk døgn i Reisaelva med seks laks landet, den største på 23,1 kg.

På møtet fortalte han om fluer og fisketeknikker, elver og opplevelser og ikke minst om konfliktlinjer og status i bevaringsarbeidet, som sjølaksefiske, vassdragsreguleringer, luseproblematikk, fangstbegrensninger og kvoter. Dette er en sjelden mulighet til både å bli kjent med en engasjert fluefisker og til å få en oppdatert status på hvordan den viktigste ressursen i vårt fiskerliv blir behandlet på godt og vondt.
Skulle du være i tvil om hvordan du selv kan engasjere deg i denne saken, er vi sikre på at Jens Olav kan gi deg tips om dette.

Status kultiveringsarbeidet v/Bjarnulf Helgeland.

 • Vannpumpe byttet nyttårsaften
 • Ca 150.000 yngel i karene
 • Pr i dag 5% dødelighet
 • Stipulert yngelutsetting er månedskifte april/mai

Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske, Villmark og Waterproof. Loddsalget innbrakte kr. 3.260,- I tillegg ble det solgt målbånd, gitt av Redd Villaksen, for kr. 1600,-

For fullstendig referat.

lagens-framtid.no/Smartsoe Media AS