Artikler

21. oktober 2013

Gytebestandsmålet ikke nådd i 2013

Lågens Framtid så med bekymring på at fiskekvotene i Lågen ble opphevet ved midtsesongsevalueringen 12. juli. Frykten for at gytebestandsmålet ikke ville bli nådd ser nå ut til å være en realitet.

Å nå gytebestandsmålet i en lakseelv er som sagt viktig for å sikre et høyt antall lakseyngel i elva. Ved å nå gytebestandsmålet sikrer man altså at elva produserer så mange lakseyngel som den har produksjonskapasitet til. Vi ser da med forundring at Asle Granerud, leder i Numedalslågen forvaltningslag uttaler i ØP 16.10 at forvaltningen i Lågen er dynamisk selv om gytebestandsmålet ikke er nådd!! Hvordan kan dette være en god og dynamisk forvaltning? Numedalslågen forvaltningslag har tidligere i år fått kritikk for opphevelse av kvotene i et år de aller fleste så at ville bli langt dårligere enn først antatt. Allikevel var forvaltningslaget bastante på at forvaltningen var god og at bekymringen for laksen i Lågen slik Lågens Framtid fremla saken, var ubegrunnet. Vi ser i dag med tydelighet at fiskekvotene aldri skulle vært opphevet siden gytebestandsmålet ikke er nådd. Det verste er at frislippet av kvotene har gjort vondt verre for laksen i Lågen, siden de ekstra kiloene med oppfisket laks absolutt skulle vært igjen i elva og hjulpet på å fylle gytebestandsmålet! I fremtiden MÅ forvaltningslaget tenke mer langsiktig og sikre at gytebestandsmålet blir nådd. Mange er bekymret for at forvaltningslaget ikke tar ansvaret med å nå gytebestandsmålet på alvor. Hva vil skje med Lågen hvis ikke gytebestandsmålet nåes de neste 10 år? Innsiget av laks de neste årene er usikre, derfor ville vi sikret at gytebestandsmålet ble nådd i de årene vi har muligheten til det. Vi ville ikke satset gytebestandsoppnåelsen og et for stort uttak av laks for å tilfredsstille enkelte fiskere som forvaltningslaget ytret i et tidligere innlegg. Forvaltningslaget må huske på at det er de som har ansvaret gjennom lokal forvaltning for at gytebestandsmålet blir nådd.

Så over til uttalelsene om at Lågen har klart seg godt i forhold til andre elver. Hva legges til grunn her? Det kan umulig være oppnåelse av gytebestandsmålet. Gytebestandsmålet er som kjent ikke nådd i Lågen i år. Dermed har Lågen klart seg dårlig i forhold til mange andre elver som har klart å nå gytebestandsmålet ved hjelp av innstramninger og en forvaltning som fungerer slik den skal. Det hjelper ikke at fangstnedgangen har vært større i andre elver enn i Lågen, så lenge Lågen i prinsippet overfiskes. Hadde fangstreduksjonene kommet i Lågen som i de fleste andre elver i 2013, hadde fangsten også her vært mindre.
Vi i Lågens Framtid presiserer igjen at vi ikke skiller på fangst av laks med faststående redskaper eller sportsfiske. Vi tenker kun på laksen i denne debatten. Videre håper vi at Numedalslågen forvaltningslag er åpne for innspill ved neste korsvei, noen ganger kan det nemlig vise seg at det å være litt ydmyk samt å lytte også kan gi gode resultater.

Arild Jacobsen    
Leder Lågens Framtid   

Magnus Riksfjord
Utmarksforvalter