Artikler fra Kategori: Ukategorisert

Drivnotfiske etter lakseunger

Numedalslågen forvaltningslag har på oppdrag fra NINA og Fylkesmannen fisket etter lakseunger med drivnot.Mye av produksjonen av laks i Numedalslågen […]

Vellykket utsetting av rogn i gytegroper

Ingar Aasestad i forvaltningslaget har el-fisket for å kontrollere status for lakseyngel i Florelva. Ingar Aasestad(Numedalslågen forvaltningslag) og undertegnede(Lågens Framtid) […]

Siste nytt fra klekkeriet

Veterinær Line Mørch var på besøk i Klekkeriet tirsdag 28.04for å sjekke generell status og kontrollere 30 tilfeldig utvalgte yngel […]

Mulig nytt klekkeri ved Daleelva

Numedalslågen forvaltningslag ønsker å samarbeide med Lardal Kommune om mulighetene for nytt klekkeri. Av beredskapshensyn har Numedalslågen forvaltningslag lenge hatt […]

Ny øy i Lågamunningen

Det har bygd seg opp en sandbanke av en øy, midt i der hovedløpet var før utfyllinga på Revet.Det ser […]