Artikler

24. september 2009

Oppsummering av 2009-sesongen

Direktoratet for Naturforvaltning har kommet med foreløpig rapport for laksesesongen 2009.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har innhentet foreløpige rapporter fra årets laksesesong. Opplysningene kommer fra fylkenes miljøvernavdelinger og blir brukt av DN til å sette opp status for innsig, oppgang og fangst så langt i sesongen.

Sesongen i Numedalslågen begynte med normale fiskeforhold fra 15. mai, men juni måned ble varm med lav vannføring. Dette medførte svært dårlig fangst i juni. I juli og august har derimot forholdene vært gode med hensyn til temperatur og vannføring, men uten at fangstene har tatt seg opp tilsvarende. Fangstmessig tegner årets sesong til å bli svært dårlig sammenliknet med fjoråret og de siste fem sesongene. Prognosene viser at en vil havne på omlag 7-8 tonn fanget laks i Numedalslågen i år. Det virker som om det er en del stor fisk på elva, men at bitevilligheten er lav. Smålaksen virker nesten fraværende. Det ser ut til å bli en høy gjennomsnittsvekt på fanget laks i år, omtrent tilsvarende som for de siste to sesongene. Det virker også som om tilsiget på elva har vært jevnt, men ikke «puljevis» i større mengder som tidligere år.

Det har ikke kommet inn meldinger om spesielle sykdommer eller mye lakselus i Numedalslågen. Det har heller ikke kommet meldinger om mer oppdrettsfisk enn vanlig(oppdrettsfisk på bildet over). Fangstene av sjøørret virker å ha tatt seg noe opp denne sesongen.

Foreløpig rapport fra laksesesongen 2009 (pdf)

Sjøfiske
Kort fiskesesong og få aktive fiskere gjør det vanskelig å vurdere årets sesong med faststående fiskeredskap i sjøen.

lagens-framtid.no får inn rapporter om observasjoner og mistenkelige garnmerker gjennom hele sesongen – bare så synd at det lokale oppsynet(SNO) ikke tar hendvendelsene seriøst.

Mistenkelige garnmerker på «fersk laks fra Numedalslågen» i disken til en profilert fiskehandler et sted i Vestfold – var det ingen som så bryet verdt å undersøke dette nærmere?

Oppfordringen må være, at om du ser noe mistenkelig når du ferdes ute som kan relateres til ulovlig garnfiske – så meld fra til Politiet på telefon 02800 UANSETT!!!

Har du sett, eller om du vet noe om ulovlig garnfiske, så holder det ikke å melde fra til Politiet – men du må være ansvarsbevist og faktisk annmelde forholdet. Da må Politiet foreta seg et eller annet – ellers risikerer vår sårt pressede laksestamme kun en loggføring(i beste fall).

En av våre medlemer var på reise og fisket i et helt annet distrikt hvor meldingstjenesten og interessen for å stoppe ulovlig garnfiske er på et helt annet nivå.

Som han selv skriver i en melding til lagens-framtid.no:

Var på en liten reise tidligere i år. Observerte garn-setting fra land (4-5 stk. ca. kl. 19:00) og syntes dette var meget mistenkelig. Ringte da til politiet (02800) og anmeldte forholdet. Etter noen minutter fikk jeg en telefon fra en av oppsynsmennene til DN (Direktoratet for naturforvaltning) og forklarte hva og hvor. I tillegg tok jeg meg friheten til å anbefale vedkommende å spane på dette forholdet (forklarte hvilken type/farge båt og hvor denne ble ”parkert”) fra grålysningen dagen etter. Ønsket svært gjerne å høre hvordan dette gikk og spurte om tilbakemelding. DN-oppsynsmannen ringte meg dagen etter og var meget opprømt: ”Foretok 5 beslag og en anmeldelse – har spanet på dette forholdet i snart 10 år – er meget takknemlig for anmeldelsen din – du har hjulpet oss å redde mange lakser i fremtiden” lød det.

Henstilling til alle medlemmer: Hold øynene åpne og si i fra.

Fremgangsmåte:

Ring 02800 (politiet) og si at du ønsker å anmelde forholdet du har observert (sted-type og farge på båten-hva som har skjedd-hvor båten ligger fortøyd osv.)

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen