Artikler

3. november 2009

Nytt forsøk med rogn rett i bekk

Forsøket fra 2008 med rogn rett i kunstige gytegroper fortsetter og videreutvikles i år.
Siden forsøket i 2008 med utsetting av rogn, rett i kunstige gytegroper var såpass vellykket blir dette testet og videreutviklet også i år.I 2008 ble det i Florelva som til slutt renner ut i Numedalslågen satt ut rogn fra en hunnfisk. I 2009 ble det fisket 2 hunnfisk til dette formålet, hvor det også er blitt forøkt konstruert gytekasser, som på forhånd ble fylt opp med gytegrus og klargjort med rør for nedsenking av rogn.

Kassene ble fyllt opp med grus fra Florelva.

Det var Ingar Aasestad fra Numedalslågen forvaltningslag sammen med Frode Andersen og undertegnede fra Lågens Framtid som deltok på dette forsøket der gytekasser ble delvis gravd ned og forankret med større steiner.

En del av rogna ble også i år sluppet ned i kunstige gravd gytegroper da dette ga bra resultat fra utsettingen i 2008.

Florelva som renner fra Kopa og Raubern ned via Svartangen og Daleelva ønskes benyttet i laksekultiveringen, men sent åpnede vinterstengte veier i dette terrenget gjør det vanskelig å komme til ved yngelutsetting om våren. Da er det yppelig å benytte denne som forsøkselv for rognutsetting da vi kun finner yngel fra dette ved el-fisking og kontroll av overlevelse og oppvekst – sier Ingar Aasestad fra Numedalslågen forvaltningslag.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen