Artikler

16. november 2009

Status fra klekkeriet

Det er stadig ettersyn av de befruktede lakserognene på klekkeriet – denne gang for å plukke døde rognkorn.

Ingen fare! Dette er helt nomalt. Noen ganske få rognkorn er svakere og bukker under – og disse må plukkes bort slik at det ikke dannes sopp som smitter over på de andre som er i live. Faktisk er det fortreffende lite dødelighet frem til nå, bortsett fra i to av kara – der er det konsentrert litt mer enn ellers.Videre så er det slik at det ble ved stryking tatt skjellprøver og stamfisken ble veterinærundersøkt på alle tenkelige måter. Skjellprøvene fra en av fiskene ble underkjent som enten oppdrett eller smoltutsatt, kultivert fisk fra et annet vassdrag så rognen fra denne blir destruert.

Det er de hvite som ligger spredt rundt som er døde og må plukkes bort. Dette gjøres forsiktig med et sugerør slik at de nærliggende blir minst mulig forstyrret.

De døde blir talt opp før de kastes.

Deretter blir de loggført i journalen for hver fisk – slik at vi har sporbar kontroll hele veien frem til utsetting av yngel til våren.

lagens-framtid.no følger kultiveringen tett, og rapporterer så fort det er noe nytt og melde derfra.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen