Artikler

1. november 2009

Stryking av stamlaks ga 120.000 rognkorn til klekkeriet

Denne helgen ble stryking av stamlaksen i Numedalslågen gjennomført.
En dugnadsvillig gjeng fra Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk stilte opp på kort varsel da strykingen av stamlaksen i Numedalslågen måtte fremskyndes en uke. Dette resulterte i 20 liter befruktet rogn, eller ca 120000 rognkorn plassert i klekkekassene på klekkeriet ved Grini.

Bjarnulf Helgeland tar strykeakten med en erfaren hånd, her assistert av Tor Henrik Andersen. Den blanke linjalen som holdes klar, er til for å beregne antall i forhold til volum på innhold i hver fisk.

Kjetil Lie har god kontroll på troppene av stamlaks som er klar for stryking.

Arne Andersen passer på at nedbedøvingen før stryking forgår på en human måte.

Etter endt stryking sørger en veterinær for obduksjon av hvert individ for parasitter og vertikalt overførbare sykdommer(fra foreldre til avkom) som Furunkulose og BKD (Bacterial Kidney Disease– eller bakteriell nyresyke på norsk.

Her skjer så naturens under, med hjelp av en myk hånd…

Uttransportering av rogn fra stamfiskhus til klekkeriet skal ikke foregå via uren sone – derfor denne luken i veggen.

Nummererte spann med sporbarhet til hvert foreldreparr er viktig i tilfelle prøvetaking avdekker uønskede sykdommer som ikke skal føres videre.

Nå starter fortsettelsen på det viktige kultiveringsarbeidet, med ettersyn frem mot klekking utpå vinteren.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen