Artikler

30. april 2011

Yngelutsetting i gang

Fredag ble årets første yngel sluppet ut i en av sideelvene til Numedalslågen.

Denne helgen ble de første 25.000 yngel klare for utsetting ut fra klekkeriet for laks i Numedalslågen. Det våres fort og bekkene i Lardal bugner straks av insekter og næring for over 100.000 lakseyngel som skal ut i dagene rundt neste helg.

Åres yngelproduksjon har gått bra med ekstremt lav dødelighet, noe som gir kultiveringsgruppa en kjærkommen selvtillit.

Yngelen blir fraktet ut fra klekkeriet i poser fylt med vann og ekstra oxygen.

Kultiveringsgruppa består i hovedsak av sportsfiskere som ser verdien i å ta vare på den viktige beredskapskunskapen laksekultiveringen er i disse dager.

Foto lagens-framtid.no/Martine E Sørensen

Yngelen blir posjonert ut med kopp på egnede steder med riktige bunnsubstrater.

Resten av yngelproduksjonen blir klar for utsetting de nærmeste dagene.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen