Artikler

12. mai 2017

Yngelutsetting – Årets Vakreste Eventyr

Nylig har vi fått all yngel etter fjordårets stamfiske ut i sidebekker til Numedalslågen.

En av årets hovedinnsatser for laksekultiveringen i Lågen trigger mange, både godt voksne og unge menn(damene er fortsatt velkommne) når resultatet av lakseyngelproduksjonen skal forflyttes fra klekkeriet og ut i det frie liv.

Noen vil tro at alle disse ildsjelene er litt smårare som dresser seg med bøtte, kopp og vadere for å spre de små laksebarna ut mellom sildrende vann og steiner i bekkene. Og ja…  de som tror har muligens rett. Vi er nok litt smårare som driver med dette, men uansett så har vi nå sånn ca 120.000 nye og friske lakseunger svømmende i bekkene, klare for avhenting om det skulle intreffe en fatal sykdomshendelse i hovedvassdraget.

Vi har noen faste bekke- og elvestrekninger som benyttes til oppvekst for lakseunger. Forutsetningen er at de har tilstrekkelig hinder for oppgang av naturlig gytende laks og sjøørret. Noen av sideelvene er Haugselva, Daleelva, Herlandselva, Gavelstadbekken med flere. 

En omfattende prosess og få pakket yngel i sekk, mens gutta tripper for å komme seg ut på bekken. Kjempeinnsats av gutta som tok jobben inne på klekkeriet.

Yngelen pakkes i sekk som ettertrykkes med oxygen. Dette er tilstrekkelig så man kan frakte småbarna ut til bekk.

Se Facebook Innlegg