Artikler

10. august 2009

Vellykket utsetting av rogn i gytegroper

Ingar Aasestad i forvaltningslaget har el-fisket for å kontrollere status for lakseyngel i Florelva.

Ingar Aasestad(Numedalslågen forvaltningslag) og undertegnede(Lågens Framtid) hadde med seg nybefruktet lakserogn som ble sluppet ned i egenproduserte gytegroper via rør, senhøsten 2008.

Den befruktede lakserognen ble sluppet ned i gropene via et rør som ble pakket utvendig med gytegrus som la seg pent på plass over rognen da røret ble løftet forsiktig opp.

Optimismen steg da vi var å grov opp gytegropene i slutten av mai, uten å finne anntydning til rognen som ble lagt ned høsten 2008.

Det ble El-fisket i slutten av juli, og mye tyder på at forsøket med å slippe lakserogn i kunstige groper etter stryking var vellykket.

Det ble funnet en god del årsyngel i området, men mye vann gjorde det umulig med tetthetsmåling i denne omgang.

Det ble også funnet en del 3-årsyngel etter yngelutsettingen i 2007. Dette tyder på at den vokser noe sakte, da den normalt burde ha sluppet seg ut på denne tiden.

Ingar Aasestad sier i en komentar til artikelen at han håper denne utsettingsmetoden kan bli et viktig supliment til klekkerivirksomheten for laksekultiveringen i Numedalslågen, men det forutsetter at man klarer å forenkle metoden ved at man har ferdig gytegrus i kasser som man bærer med seg ut på setteplassene.

Tekst og foto: lagens-framtid.no

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen