Artikler

6. november 2011

Stryking og rognplanting

Lørdag var det tid for stryking av stamlaksen i Numedalslågen.

Kultiveringsgruppene i Numedalslågen gjennomførte første lørdag i november stryking av laksen som ble fanget under stamfisket. Ca. 100.000 rogn ble lagt ned på klekkeriet – og i tillegg ble ca. 17.000 rogn plantet rett i grusen ute i felt.

Under følger en serie med bilder og kommentarer:

En stor stor hulaks som gir betydelige mengder med rogn. Linjalen som blir holdt i midten av bildet hjelper oss til å bestemme det totale antall rogn hver enkelt laks gir.

Ble en lang dag i fiskekarene på Kjetil Lie.

Edle dråper fra denne hannen. Selve befruktningen skjer i par som vi kan spore, slik at vi har full kontroll på avkommet til hvert foreldrepar om det skulle komme tilbakemelding fra veterinærunderøkelsen i etterkant, om vi har benyttet stamlaks som har vertikalt overførbare sykdommer(smitter fra foreldre til avkom).

Avdeling for befruktning og nedlegging av rogn…

Ungdommene i Hedrum Jeger og Fisk følger med på stryking av laksen de selv fanget under stamfisket. De skal være med å følge opp utvikling på klekkeriet, fra øyerogn til yngelutsetting.

Rognplanting:

Forsøkene med direkte utsetting av rogn i grus(rognplanting) videreføres også i år. Noen av disse(ca 3000) ble plantet i kasser med gytegrus. Derav ble det lagt ca 200 i en Vippert-boks i hver kasse for lettere kunne telle klekkefrekvens pluss det ble senket ned rogn i to rør i kassene.

Resten av rognen ble fordelt på gytegroper vi gravde for hånd på forskjellige lokaliteter i Florelva.

Florelva renner fra Raubern og Kopa, ned i Numedalslågen via Svartangen. Denne elva har fine oppvekstområder, men er vanskelig å benytte til utsetting av yngel på grunn av sent åpnede, vinterstengte veier. Rognplanting her har et mye større potensiale enn det vi benytter, men vi ønsker å være mest mulig sikre på at metoden vi bruker fungerer med tanke på vellykket klekking og oppvekst.

Man blir nesten litt andektig på naturens vegne – her slippes rognen forsiktig på plass.

Vel utført jobb ute i felt – fra venstre: Frode Andersen, Terje Tingbø, Tor Henrik Andersen og Aril Martinsen – Medlemmer av kultiveringsgruppa til Lågens Framtid.

Resten av rognen ligger nå på klekkeriet. Klekkeridrift er og skal fortsatt være satsningsområdet til laksekultiveringen i Numedalslågen. Et av formålene er å ta vare på kompetansen vi trenger den dagen vi får sykdom eller annen uønsket hendelse som truer laksebestanden vår.

Under følger en liten videosnutt med bilder og film fra lørdagen: 

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen