Artikler

7. november 2010

Stryking av stamlaks

Denne helgen ble stryking av laksen vi fanget under stamfisket gjennomført.

Det startet med at laksene som skulle benyttes til rognplanting i Florelva ble strøket på fredag kveld. Det ble benyttet seks hulakser til dette formålet(se egen sak).

Ni medlemmer fra Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fisk deltok på strykingen som ga tottalt 140.000 befruktede rognkorn tll klekkeriet(inkl. Hagenes). Det ble tatt ut og destruert fire klare oppdrettslakser og tre hulakser som ikke var modne for stryking enda ble gjennutsatt på elva.

Det ble foreviget mange fine bilder av strykeprossesen. De fleste av hulaksene var mer enn klare for det som skulle skje, mens et fåtall da altså fikk friheten tilbake for å gyte naturlig på elva.

Så får vi håpe det er like mye fart i varene som det ser ut til på bildet.

Det er store muligheter for at laksen du tar under sesongen kan ha blitt unnfanget i et malingspann fra Byggmakker(!).

Det ble en lang dag i hulakskaret for Kjetil som benytter anledningen til å ta seg en laksestrekk. Det virker som han blir ansett som en av sine egne av laksene i karet.

Alle laksene som får sitt avkom lagt på klekkeriet må gjennom en omfattende veterinærundersøkelse etter endt stryking. Veterinæren registrerer forskjellige parasitter på i involler og på gjeller og tar med seg prøver for analyse etter vertikalt overerførbare sykdommer(fra foreldre til avkom). Om det avdekkes noe som vi ikke vil avle på, kan dette enkelt fjernes fra klekkeriet i ettertid.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen