Artikler

29. september 2010

Status for norske laksebestander i 2010

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har kommet med «Status for norske laksebestander for 2010» der Numedalslågen kategoriseres som «Sansynligvis ikke bærekraftig».

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN), som har som hovedoppgaver å:

  • Beskrive bestandsstatus for laks i forhold til gytebestandsmål og trusselnivå
  • Utarbeide prognoser for innsig av laks
  • Gi råd om beskatningsnivået
  • Gi råd om andre spesifiserte tema

Aktuelle rapporter

Status for norske laksebestander i 2010. Nr 2, 2010.

Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Nr 2b, 2010.

Kilde: www.vitenskapsradet.no/

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen