Artikler

21. oktober 2014

Stamfisket 2014

Lørdag 4. oktober startet årets fiske etter stamlaks i Numedalslågen. Vi har nå fått det vi trenger av laks i hus, og det organiserte stamfiske stanses. Vi takker for flott innsats i en stort sett flomstor elv.

Første helgen var fiskeforholdene fine og deltagelsen stor så vi fikk kjørt 25 laks oppi stamfiskhuset. De to påfølgende helgene ble det straks litt vanskeligere med flomstor elv, og det måtte innføres noen begrensninger i deltagelse.  Alt i alt har det gått greit og vi har fått et noenlunde antall laks for å få det vi skal ha av rogn.

Hvert år har vi satt av en dag i stamfisket der ungdom i lokale  jeger og fiskeforeninger deltar med kyndig veiledning, der de følger laksen på stamfiskhuset til stryking og utsetting av yngel på våren. Den planlagte dagen i år ble det desverre uforsvarlig og utilgjenelig langs elvebredden på grunn av flom. Vi håper de alikevel deltar på stryking og utsetting.

Denne unge karen var så heldig å få være med i båten sammen med bestefaren, og skal vi tro han rett så var laksen de mistet «veldig stor».

En sniktitt i karet for rogner, vi teller til 23(24?). En erfaring angående årets fiske er størrelsen på hulaks/mellomlaks der vi fikk skremmende mange i starten som var relativt småvokste rundt 3 kg. 

Det ble også tatt en del laks med kort opphold på elva – relativt blanke.

For flere bilder og løpende opptatering se våre Facebooksider!

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen