Artikler

5. februar 2011

Siste nytt fra klekkeriet

Siste nytt fra klekkeriet der alt er i rute med mange øyerogn og bra overlevelse så langt.Lørdag var det tid for rognvasking – en prosess der vi skyller rogn, klekkekar og renner for humus. Prosessen ryster rogna forsiktig, så individer som mangler befruktning viser seg frem som hvite rognkorn og kan plukkes bort underveis. Det var under denne prosessen i 2010 vi avdekket en søgelig høy dødelighet som det ser ut til at vi slipper i år.

Seks medlemmer i kultiveringsgruppene(inkludert fotografen) stilte på klekkeriet lørdags morgen for å vaske lakserogn, rognkar og renner for humus.

Rogna skylles og vaskes i rent vann.

Rennene vaskes for å få bort humus og avleiringer som kan være grobunn for sopp.


Noen få rogn faller fra og viser seg som døde eller ubefruktede og må plukkes bort for å unngå soppdannelser. Kun noen få hundre døde denne gangen.

Klekketidspunktet ser også ut til å være i rute, så vi venter spendt frem til midten av februar ta ting skal begynne å skje…

lagens-framtid.no/
Sverre Martin Sørensen