Artikler

14. februar 2010

Så smått begynt å klekke

Det har så smått begynt å klekke på klekkeriet for stamlaks i Numedalslågen.
Selv om det er litt tynt med øyerogn i enkelte klekkekasser, og det nok fremdeles ligger en del rogn som ikke er kommet til øyerognstadiet – har det da altså så smått begynt å klekke blant øyerogna på klekkeriet.
Vi går en spendt tid i møte, der vi etter hendelsen med ubefruktet rogn frykter for kondisjonen til yngelen som klekker. Ennå er det kun enkelte som har klekket – og svermingen lar foreløpig vente på seg i klekkeriet.

Bra med øyerogn rundt denne yngelen som ser frisk ut og har et par dager ute av skallet nå.

Men det finnes enkelte klekkekasser som det er høy andel rogn som ikke har kommet i øyerognstadiet. Så faren er vel tilstede for at disse nok ikke ser dagens lys dessverre.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen