Artikler

8. november 2010

Rogn plantet i Florelva

Forsøkene med rognplanting i Florelva har vært såpass vellykket at dette ble utøket med rogn fra seks hulakser i år.

Florelva som renner fra Kopa og Raubern ned via Svartangen, Daleelva og ut i Numedalslågen ønskes benyttet i laksekultiveringen, men sent åpnede, vinterstengte veier i dette terrenget gjør det vanskelig å komme til ved yngelutsetting om våren. Da er det yppelig å benytte denne som forsøkselv for rognplanting da vi kun finner yngel fra dette ved el-fisking og kontroll av overlevelse og oppvekst.

Rognplantingen som øker i omfang ble gjennomført av medlemmer i kultiveringsgruppa(LF) pluss noen av grunneierne i Lågen. Her en innføring og demonstrasjon av metode som blir brukt av Ingar Aasestad, sekretær i Numedalslågen forvaltningslag( Til høyre).

I tillegg til at rogn blir senket ned i kasser som plasseres beskyttet for isgang, blir det på områder med fin gytegrus plantet rogn direkte ned i kunstige gytegroper via et rør som graves ned i grusen.

Man fyller grus rundt og opp langs det negravde røret. Når den på forhånd befruktede rognen har sunket på plass, løfter man røret forsiktig opp og grusen pakker seg gjevnt over og beskytter frem mot klekking utpå våren.

Hver hulaks blir spredd ut på fire til seks gytegroper for å spre risiko for feil ved nedlegging og for å spre den klekkede yngelen ut på større områder for optimale oppvekstvilkår.

Medlemmer i kultiveringsgruppa og entrepenører innen rognlegging – fra venstre: Aril Martinsen, Jon Pettersen, Frode Andersen og Sten Inge Polland (alle medlemmer Lågens Framtid) syns det det skal bli spennende og se se om jobben er vellykket i form av yngeltelling neste sommer.


lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen