Artikler

13. oktober 2010

Oppsummering sesongen 2010

Numedalslågen forvaltningslag oppsummerer fiskesesongen 2010 i Lågen

Totalt er det registrert fanget 1938 laks i Lågen i år med en samlet vekt av 7959 kilo. Gjennomsnittsvekten er 4,1 kilo. Av sjøørret er det fanget 300 kilo med en gjennomsnittsvekt på 1,2 kilo. De reelle fangstene er nok noe høyere da vi fortsatt opplever at enkelte sportsfiskere slurver med fangstrapporteringen.

Største laks som ble fanget var på 20,4 kilo og ble tatt på flåte. Største laks tatt på stang var på 19,1 kilo og ble tatt i Kjærrahølen.

Med bakgrunn i at vi har opplevd dårlig lakseinnsig de siste årene, er det i Lågen innført betydelige innskrenkninger i fisketid først før 2008-sesongen og også i forkant av årets sesong. I tillegg ble det innført ytterligere innskrenkninger i løpet av sesongen. Årets fisketrykk er således redusert med 20 % i forhold til perioden 2008-2009 og 23% i forhold til sesongene 2005-2007. I tillegg er fangsttrykket redusert ytterligere ved at 6 % av laksene er gjenutsatt (504 kg). I fjor var andelen fisk som ble gjenutsatt 1,7 % regnet etter vekt.

Utgangspunktet for denne beregningen er den gjennomsnittlige fangstfordelingen gjennom sesongen for disse årene samlet. Hvis vi hadde hatt de samme fiskereglene som tidligere, ville årets fangst således statistisk ha blitt mellom 9,5 og 10 tonn. Vi kan dermed si at fisket relativt sett i år var noe bedre enn i fjor da totalfangsten ble 8,2 tonn laks.

Reelt ville det nok med de gamle fiskereglene, ha blitt tatt enda mer fisk i år, siden vi i år opplevde en relativt sein hovedoppgang. Dette kan forklares ved at vannføringen til og med juli var unormalt lav og stabil. Dette gjorde nok sitt til at mye laks ventet med å gå på elva til flommene kom i august og framover, hovedakelig etter at fisket var over. I tillegg virker mange av de kulturhistoriske fiskeinnretningene dårlig på liten vannføring. Dette førte til at en del av innretningene ikke en gang ble lagt på vannet og de fleste som prøvde seg fikk lite fisk. Dette gjorde da også at de kulturhistoriske fiskeinnretningene i år bare fikk 23% av laksefangsten. De siste årene har disse innretningene normalt stått for mellom 30 og 40 % av fangsten.

Figur. Fordeling av laksefangster på de ulike redskapstypene oppgitt i vekt for sesongen 2010 i Lågen.

Se flere detaljer, tabeller og grafer på lagenlaks.no HER

Numedalslågen forvaltningslag – Ingar Aasestad

www.lagenlaks.no