Artikler

28. februar 2009

Ny øy i Lågamunningen

Det har bygd seg opp en sandbanke av en øy, midt i der hovedløpet var før utfyllinga på Revet.Det ser ut som at den for mange savnede Hvittensand som har forsvunnet i takt med Larvik Havnevesens utfylling av Revet, nå dukker opp som en øy midt i det gamle hovedutløpet til Numedalslågen.

Leder i Lågens Framtid, Arild Jacobsen observerer de enorme forandringene i utløpet av Numedalslågen som er pekt ut som Nasjonalt Laksevassdrag med en bekymret skepsis og med en rekke åpne spørsmål til de ansvarlige for det som fortoner seg som en fadese vi tydelighvis ikke har sett enden på.

Tidligere forsikringer om at Hvittensand igjen skal fremstå som den langgrunnet perle den en gang var blir nå gjort til skamme.Hovedstrømrenna smyger seg nå forbi den lille strandbiten som er igjen, med retning rett ut mot Stavern. Tidligere tok lågen en sving bortom Rødbergstranda.- Kan Larviks befolkning nå forvente seg at også denne perlen vaskes ut, når den nå har mistet tilførsel av sand fra Numedalslågen?

Lågens Framtid Har tidligere drevet predatorfiske i munningen for å overvåke situasjonen hvortorsk og sei plukker smolt på vei ut i havet.Før utbyggingen av Revet fant vi ingen smolt i predatorfisken.
Etter utbyggingen på Revet har vi funnet opptil 15 smolt i magen på seien.

Vilt og fiskeforvalter Arne Christian Geving hos Fylkesmannen i Vestfold sa til ØP i august 2008:- Det er ikke nytt at torsk og sei spiser smolt. Spørsmålet er om utfyllingen på Revet har gjort smålaksen mer utsatt. Ingenting tyder på det sa han da…
Lågens Framtid er ikke like sikker som vilt og fiskeforvalteren og nå som utløpet fortoner seg som en eneste stor grunne, er det vel ikke bare predatorfisk i alle bakevjene som truer smolten som slipper seg ut.

Kan måker og annen fiskespisende sjøfugl glede seg til smoltens vandring ut i havet?
Vi respekterer naturens gang i munningen, men skyldes dette den pågående utfyllingen av Revet så er og blir det en menneskepåvirket, ytterligere trussel mot laksebestanden som vel bør stanses umiddelbart!

Det er tydelig at det haster for Havnevesenet med fortgang i utfyllingen på Revet.
Lågens Framtid stiller herved spørmålet til Kommunene(Larvik og Lardal) og Fylkesmannen:
Dere VET at Numedalslågen og Svennerbassenget er utropt til Nasjonalt Laksevassdrag og Nasjonal Laksefjord(vedtatt av Stortinget 2003). Men VET man hvilke forpliktelser og annsvar som ligger på besluttende myndigheter lokalt under Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 1992. Se eget tema om fiskeforvaltning på dette nettstedet.

Miljøverndepartementet skriver litt om «Lokal Forvaltning» under linken: www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stprp/20012002/Stprp-nr-79-2001-2002-/4/5/3.html?id=287624

Flatstrand båthavn ligger øde nå, men til sommeren er den full av store båter. De kommer til å få problemer med å passere munningen, der det er en eneste stor grunne for tiden.

Tekst og Foto:
Sverre Martin Sørensen
lagens-framtid.no