Artikler

16. februar 2010

Nå må noe gjøres med klekkeriet

Denne veggen er i ferd med å kolapse på grunn av fuktighet og frost.
Vann trenger inn gjennom veggen på tross av omfattende dreneringsarbeid i 2008. Bygningen har således blitt gitt en begrenset levetid framover. Denne vinterens ekstreme kulde har derimot tæret såpass på denne veggen at det går på den bygningsmessige konstruksjonen løs. De ansvarlige for kultiveringen bør nå ta dette til etterretning – og effektivisere de eksisterende planene for nytt kultiveringsanlegg.

Man trenger ikke være bygningsteknisk ekspert for å se at det kan oppstå en konstruksjonssvikt om det ikke gjøres omfattende arbeider med denne veggen som tæres av fuktighet og frost.

Det har lenge foreligget planer om nytt kultiveringsanlegg for Lågen med plassering nord for Daleelva. Området mellom Garilla og Daleelva der anlegget opprinnelige var planlagt, er pga ras nå blitt vanskelig tilgjengelig.

Numedalslågen forvaltningslag ble tilbudt å koble seg på drikkevannsanlegget som Lardal kommune etablerer ved Daleelva. Det er klargjort en anboring på det nye ledningssnettet. I den forbindelse ble det ment og kunne være fornuftig å se på muligheten for å samtidig klargjøre for bygging av nytt klekkeri i dette område. Forvaltningslaget gikk i dialog med grunneier Skagerrak Kraft AS om en leie av tomt. De viste seg svært imøtekommende og en avtale om leie av tomt er i flg. www.lagenlaks.no nå inngått.

Mulig nytt klekkeri og smoltanleggs utseende – plassert ved Daleelva

lagens-framtid.no henstiller på det sterkeste via denne appell til de ansvarlige for kultiveringen å effektivisere dette prosjektet så raskt som overhodet mulig. Det er fremdeles et glødende engasjement og dugnadsvillige medlemmer i foreningene (LF – LJFL) som ønsker å sikre laksens overlevelse, ve og vel også for fremtidige generasjoner.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen