Artikler

16. april 2009

Mulig nytt klekkeri ved Daleelva

Numedalslågen forvaltningslag ønsker å samarbeide med Lardal Kommune om mulighetene for nytt klekkeri.

Av beredskapshensyn har Numedalslågen forvaltningslag lenge hatt planer ferdig for bygging av settefiskanlegg for smoltproduksjon om den naturlige reproduksjonen skulle svikte.

Anleggets tiltenkte lokalisering mellom Garilla og Daleleva er registrert i Lardal kommunes arealplan.

På klekkeriet på Grini slites det med at dårlig drenering over tid har tæret på bygningsmassen slik at vann trenger inn i lokalet.
Forvaltningslaget ser at bygningen således har en begrenset levetid.

Det er også kjent at Lardal kommune skal etablere et nytt drikkevannsanlegg ved Daleelva til sommeren. I den forbindelse burde det være fornuftig se på muligheten for og samtidig klargjøre for bygging av nytt klekkeri i dette område.

Numedalslågen forvaltningslag har i den forbindelse kontaktet Lardal Kommune for et initiativ til samarbeid om prosjektene.

Det er primært mulighet for vanntilkobling som blir et aktuelt tema, men også lokaliseringen trenger å vurderes.
Området mellom Garilla og Daleelva er et vanskelig tilgjenglig, så en mulig samlokalisering med det planlagte vannverket ville være ideelt for forvaltningslaget.

Selvfølgelig vil det måtte gjøres en vurdering av lokaliseringen av klekkeriet i forhold til drikkevannskvalitet og det vil måtte gjøres avtaler med grunneier.

Dette skriver Forvaltningslaget,
ved sekretær Ingar Aasestad i et brev til Lardal Kommune.