Artikler

12. juli 2015

Midtsesongsevalueringen 2015 – innspill

Lågens Framtid vil i år igjen gjerne komme med noen innspill til årets midtsesongevaluering. Vi ber innstendig om at kvotene i år ikke oppheves, da alt tyder på at også denne sesongen kan defineres som et tidligår. Det gleder oss å se at forvaltningslaget i fjorårets årsrapport antyder at lakseoppgangen i Lågen ser ut til å ha vært tidligere de siste årene. Vi håper derfor at forvaltningslaget ved årets midtsesongevaluering bruker en tidlig sesong i sine utregninger, slik at gytebestandsmålet i år kan nås, slik vi alle ønsker.

Vi ser at fangstutviklingen for 2015 ligger mellom sesongene 2013 og 2014, og minner om at man verken i 2013 eller 2014 kan si med sikkerhet at gytebestandsmålet ble nådd.

Antall fangede kilo laks fra 15. mai til 12. juli ligger midt imellom sesongene 2013 og 2014.

Se innspillet fra Lågens Framtid i sin helhet på bildet eller HER

Arild Jacobsen
Leder Lågens Framtid

Magnus Riksfjord
Fagansvarlig Lågens Framtid