Artikler

7. juni 2010

Maifangst i Numedalslågen

Oppsumering av maifangst i Numedalslågen fra Numedalslågen forvaltningslag.

I løpet av mai ble det i Lågen fanget 48 fisk på til sammen 335,5 kilo. Av disse var 2 sjøørret og resten laks. Gjennomsnittsvekten for laksen var på 7,2 kilo.

Største laksen så langt er på 14 kilo og er fanget av Oddvar Marthinsen på Gjønnes/Vestrum.

Siden 2001 er det kun fanget mer laks i løpet av mai i 2006, da det ble tatt 347 kilo(se bilde under).

Dessverre ser det ikke ut til å være en positiv sammenheng mellom maifangst og totalfangst i løpet av sesongen. Av en eller annen grunn ser det ut til at god fangst i mai derimot gir liten totalfangst for sesongen totalt, i hvert fall for perioden 2001 til 2009. Vi får trøste oss med at ikke alltid skal stole på statistikk…

Se rapport om maifangst fra Numedalslågen forvaltningslag HER.