Artikler

5. mars 2012

Lakseyngel på klekkeriet i Numedalslågen

Alt ferdig klekket og klekkeriet er fyllt opp med lakseyngel.

På klekkeriet for laks i Numedalslågen er så godt som alt ferdig klekket i disse dager. Det myldrer av liv i klekkekarene og kultiveringsgruppa er glade for at alt har gått tilnærmet smertefritt gjennom vinteren, med meget bra overlevelse så langt.

Over 100.000 lakseyngel skal få vokse seg klare for utsetting i mai ved hjelp av medbrakt plommesekk. Da skal forøvrig ungdomsgruppene i jeger og fiskerforeningene sette ut sin egen yngel fra selvfisket stamlaks fra Sjulstadfossen(se link).

Klekkingen ferdig og det meste av tomme eggeskall er sugd opp fra klekkekarene.

Ungdommen som deltok på stamfisket ved Sjulstad i oktober har vært og sjekket avkommet fra laksen de fanget. De skal selv sette ut yngelen til våren.

Nøye studie og spennende å se de små. Rart å tenke på at disse skal bli til store laksekjemper…

Se link om Ungdom på stamfiske.

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen