Artikler

5. februar 2010

Laksekonferansen i Trøndelag

Lågens Framtid var tilstede på konferansen 3. og 4. februar.
Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Norske Lakseelver inviterte til en spennende og viktig konferanse om villaks og verdiskaping. Ca. 175 deltagere deltok på seminaret som stod i villaksens tegn.

Livskraftige laksebestander er en forutsetning for å bevare arten og sikre det positive sportsfisket etter laks. Klarer vi å redde villaksen? Hvilke tiltak kan vi sette i verk for å få mer laks i elvene? Og hva er de virkelige store truslene for laksen i framtida? Dette og mye mer ble belyst under konferansen.

Villaksens siste skanse?

Det kan være i de trønderske lakseelvene villaksen kan overleve lengst, mener NINA-forsker Torbjørn Forseth.

– De trønderske lakseelvene kan bli den siste skanse for villaksen i Norge, sier Torbjørn Forseth, forsker fra Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Bildet han og Janne Sollie fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) tegnet for de 175 deltakerne under konferansen, er negativt. Den største trusselen for villaksen i de norske elvene er rømt oppdrettslaks og lakselus som blir stadig mer resistent.

– Disse truslene er langt fra å være under kontroll, sier Forseth.

Av Norges 450 villaksbestander er det 45 som er utryddet, og 150 som står i fare for utryddelse.

– 21 millioner oppdrettslaks kan ha rømt i løpet av ni år. Til sammenlikning går det fire millioner villaks inn til norskekysten den samme perioden, sier Janne Sollie – som innrømmer at hun ikke er noen optimist på den norske villaksstammens vegne.

Konferansen i sin helhet inkludert alle foredrag kan du se HER på elvene.no

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen