Artikler

24. november 2009

Lågen og laksen – Alle må ta ansvar

Rieber – Mohn – Lågen og laksen.

Rieber – Mohn skriver i et svar I ØP 23.11 at Granerud ikke har tatt inn over seg hovedpoenget sitt – at Lågen er gitt en særskilt nasjonal vernestatus.Videre skriver han at meldingene fra Brufossfisket er lovende. Et første skritt er tatt. Han tillater seg å håpe på at andre ansvarlige, fiskeforvalter/direktorat eller private rettighetshavere, etter hvert skjønner alvoret i situasjonen og treffer nødvendige reguleringstiltak.Les innlegget i sin helhet på ØP HER….Asle Granerud i forvaltningslaget er glad for, og bidrar til å få debatten med Rieber -Mohn på et konstruktivt nivå.
Lågen og laksen
-Svar til Georg F. R. Mohn

Jeg er glad for at du, Georg F. R. Mohn, nå ser ut til å være ferdig med å skyte fra hoften, slik at vi kan få debatten ned på et mer konstruktivt nivå. Jeg vil gjerne redegjøre for de faglige vurderingene som ligger til grunn for forvaltningen av Lågen. Først vil jeg imidlertid peke på at du går i samme felle som vi ser en tendens til hos flere, nemlig at biologi og politikk blandes d.v.s. for sistnevnt hvem og med hvilke metoder fisken skal fanges. Biologisk sett er det likegyldig hvordan fisken fanges, en død laks får ikke gytt uansett (gjenutsetting diskuteres under). For å ta det politiske først; vi er bundet av en rettskraftig dom fra 2007 som slår fast at ved alle reguleringer av fisket i Lågen, skal alle fiskemetoder rammes forholdsmessig likt. Dermed er diskusjonen i praksis redusert til hvor mye laks det er forsvarlig å fange, da den relative fordeling mellom fiskemetodene er gitt.Les mer…
Asle GranerudNumedalslågen forvaltningslag

Fiskere har meninger om laksen og forvaltningen i elva i form av leserbrev i lokalavisa ØP
Roar Løken, Lågenfisker- har meninger om elveeierlaget som forvaltningsorgan
Magnus Riksfjord Laksefisker på Stubberødfiske – mener mye om reguleringen

Georg Fr. Rieber-Mohn Skriver i et leserinnlegg i Østlandsposten at:
-Asle Granerud går i et innlegg i avisa 12. november til frontalangrep på undertegnede. Bakgrunnen er en artikkel jeg skrev i siste nummer av tidsskriftet Alt om fiske. Hans hovedteser er 1) at Lågen forvaltes på en utmerket måte, og 2) at jeg kun er interessert at en snever gruppe fluefiskere, inkludert meg selv, skal slippe til i vassdraget.Granerud tar grundig feil – på begge punkter.Les leserbrevet på www.op.no HER

Fagmiljøene i Dirnat og NINA strides om LågalaksenNRK-Østafjells melder at:
Forsker Øystein Aas ved Norsk Institutt for Naturforskning mener grunneierne i Numedalslågen bør være svært bekymret for situasjonen i elva.
Det ble tatt 8,2 tonn laks i Lågen i 2009 – som dermed er den dårligste sesongen på 50 år.

Av den grunn mener forskere hos NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) at grunneierne bør være svært bekymret for situasjonen i elva.

Trenger flere lakseunger
– De fleste er enige om at laksens overlevelse i havet er kraftig svekket, og det er sikkert en viktig faktor for utviklingen man nå ser i Numedalslågen. Men konsekvensen av dårlige forhold i havet må jo i første rekke være å sørge for at det produseres så mange lakseunger i elva som mulig, sier Øystein Aas ved NINA til NRK.

Han hevder videre at han er kjent med at gytebestanden, altså antallet laks som gyter i elva, nå vurderes som for liten.


– Ikke truet

I et annet fagmiljø, hos Direktoratet for Naturforvaltning, er man ikke like bekymret for situasjonen.

– Laksebestanden i Numedalslågen er ikke truet i dag, hevder seniorrådgiver Stig Johansson.

Han tilbakeviser ønsket fra Rieber-Mohn, om at fisket med flåter og andre faststående redskaper i hovedsak må opphøre.

– Det er ikke aktuelt. Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning har gitt råd om en moderat begrensning av beskatninga i Numedalslågen. Og dette er forhold som vi mener må løses lokalt, altså av rettighetshaverne og Fylkesmannen i Vestfold, sier Johansson.

For å se saken i sin helt på NRK Østafjells – klikk HER

Georg Fredrik Rieber-Mohn slår alarm rundt Låga-laksen. Og leder av Numedalslågen forvaltningslag tar til motmæle i et åpent brev.

NRK melder om at den tidligere Riksadvokaten, Høyesterettsdommeren og lederen i Villaksutvalget er svært bekymret for laksestammen i elva.

Han mener det umiddelbart er behov for en betydelig tøffere forvaltning.Svert ille– Situasjonen er veldig alvorlig. Numedalslågen er et nasjonalt laksevassdrag, hvilket betyr at elva har en vernestatus, og at det skal tas spesielt godt vare på laksen. Men i realiteten er denne elva verre forvaltet enn alle andre nasjonale laksevassdrag, utdyper Rieber-Mohn overfor NRK.Blant annet ønsker Rieber-Mohn en kraftig reduksjon i det særegne, kulturhistoriske fisket. Det vil eventuelt ramme de over 20 aktive flåtefiskerne i elva hardt.
Men Rieber-Mohn understreker at alle må bidra, også gruppen han selv representerer, nemlig sportsfiskerne.Se artikkelen i sin helhet på http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.6858354

Leder i Numedalslågen forvaltningslag Asle Granerud tar til motmæle til denne artikkelen i et åpent brev og sier at:
Georg Fr. Rieber-Mohn vil bli kvitt kulturhistoriske fisker. Av en total fangst på 8200 kg laks i Lågen i 2009, så var de kulturhistoriske fiskenes andel av dette ca. 29,5 % , nærmere bestemt ca. 2400 kg . Georg Fr. Rieber-Mohn vil ha forbud mot å bruke reke som agn i sportsfiske. Han vil ha dagskvoter for sportsfiske.Det på tide å rope varsko for Georg Fr. Rieber-Mohn. Hvis han får det som han ønsker, noe vi for øvrig er overbevist om at han ikke gjør, så blir Lågen en elv forbeholdt noen ganske få sportsfiskere. Han roper på villaksmyndighetene (Staten) fordi han mener at Lågen ikke oppfyller sin vernegrad. Numedalslågen gjør nettopp dette. Det nedlegges tusenvis av dugnadstimer i arbeidet med å gjøre laksebiologiske registreringer, kultivere, forebygge sykdommer og med annet arbeid for å ta vare på laksestammen i Lågen. Både sportsfiskere og rettighetshaverne deltar i disse aktivitetene. Sammenlignet med andre elver, så er fangsttrykket i Lågen som nevnt svært lavt. I tillegg har Lågen en bedre gytebestand enn svært mange andre elver. Å karakterisere dette som en elendig forvaltning er fornærmende både overfor rettighetshavere, ansvarlige myndigheter og fiskere i LågenLes brevet i sin helhet på Numedalslågens forvaltningslags sine hjemmeider HER