Artikler

8. februar 2010

Kontroll av yngeloverlevelse 2009

Som en kvalitetskontroll på kultiveringsarbeidet, gjennomføreres det hvert år el-fiske på et utvalg av utsettingslokalitetene.
Den 29. juli 2009 kontrollerte Numedalslågen forvaltningslag utsatt yngel i Herlandselva, Floreelva og Daleelva. Tettheten er beregnet v.h.a. Bohlins metode. Det vil si tre gjentatte utfiskinger på samme strekning. Dette for uten i Floreelva hvor det bare ble fisket over en gang. Tre ganger utfisking gir grunnlag for å beregne antall yngel innenfor området. Tetthet oppgis som antall pr 100 m2. Yngelen ble lengdemålt og satt ut etter endt fiske.
Elfisket er gjennomført av Morten Tallaksen og Ingar Aasestad.

Ingar Aasestad el-fisker i Florelva

Se fullstendig rapport om «Kontroll av yngeloverlevelse 2009.pdf » utarbeidet av Ingar Aasestad HER
Se tidligere sak om «Vellykket utsetting av rogn i gytegroper» på lagens-framtid.no HER

Kilde: www.lagenlaks.no

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen