Artikler

9. mars 2010

Klekkingen overstått

Klekkingen av lakseyngel er vel overstått ved klekkeriet på Grini i Numedalslågen.
Etter en lang og kald vinter er vårt sikreste vårtegn et faktum. Ved klekkeriet for lakseyngel på Grini er alt så godt som ferdig klekket. Selv om vi tidligere i vinter måtte konstantere en sørgelig høy andel døde/ubefruktede, ser det ut som at det som at yngelen som er klekket skal klare seg meget bra.

Dugnaden skal gjøres.
Selv om antall rogn ble betydelig redusert etter rognvaskingen, da det måtte plukkes ut en så alt for høy andel døde/ubefruktede – så er jobben den samme nå. Fem mann fra Lågens Framtid og Lardal JFF stilte på dugnad. Tomme rognskall i alle klekkekar må bort fra kassene.Det er flere måter og gjøre det på, men det enkleste er å grovsuge ved hjelp av hevertmetoden. For så og skylle og helle eventuelle yngel som ble med tilbake i ettertid.

Uansett en tidkrevende jobb, og med litt begrensninger i plassen på klekkeriet så blir det fordelt på få mann av gangen.

Men det blir arbeid til flere etterhvert – og plutselig skal yngelen ut på bekkene. En flott sosial naturopplevelse vi alle gleder oss til.

Dyp konsentrasjon og nitidig arbeid – det er tomme og døde rognskall som skal suges opp.

Yngelen har plommesekken som næringsgrunnlag frem til insektene begynner og klekke på bekkene. Går det for lang tid så må vi begynne og fore i karene. Matten til venstre i bildet er lagt ned for at de små skal ha mulighet for å tilfredstille sitt instinktive behov for ly og skjul.


lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen