Artikler

28. januar 2010

Høringssvar fra Lågens Framtid

Lågens Framtid har hatt medlemsmøte der styrets innstilling til høringssvar ble lagt frem.
Nestleder Frode Andersen loset medlemene gjennom bakgrunn for høringen om ” Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold” for perioden 2010 – 2014 og begrunnelsen for innstillingen styret la frem for medlemsmøtet på en oversiktelig måte.

Med tanke på at det ligger en klar føring fra Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning på at det bør innføres innskrenkninger i fiske i Numedalslågen for å nå gytebestandsmål og forvaltningsmål, så er medlemene innstilt på at vi må være med på å ta vår del av en nødvendig fangstreduksjon. Som vi ser det, og av erfaring fra tidligere høringsrunder, så er det to virkemidler som kanskje kan være realistiske å få gjennomført i Numedalslågen;

1. Reduksjon av fisketid.
2. Mer bruk av kvoter på uttak av fisk.

Lågens Framtid vil i hovedsak stå ved vårt svar gitt ved forrige revisjon av forskriften, i januar 2008. I korte trekk dreier dette seg om at vi igjen foreslår en generell fisketid for hele vassdraget, fra 1. juni til 31. august (normalsesong for norske vassdrag). Det innføres en kvote på 2 laks i døgnet, maks. 10 laks i sesongen for sportsfiskerne. Kvoter på sportsfiske må følges av kvoter for alle de kulturhistoriske fangstinnretningene.
For å se høringssvaret fra Lågens Framtid i sin helhet <<KLIKK HER>>

For StyretSverre Martin Sørensen