Artikler

21. oktober 2011

Fiskeforskrifter for 2012

Fiskeforskrifter for 2012 – Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag.
Numedalslågen forvaltningslag har lagt til grunn at forskriften skal gi omtrent det samme beskatningstrykket som i dag. Dagens beskatningstrykk er kalibrert ut fra at gytebestandsmålet skal nås i en dårlig sesong tilsvarende 2009-sesongen. Slik systemet nå er lagt opp, vil årets gode sesong først evt. få innvirkning på fiskereglene for 2013.
Styret i Numedalslågen forvaltningslag ønsker å videreføre dagens regelverk, men med følgende endringer:

• Kulturhistoriske innretninger som ikke har kvote i dag, får en årskvote på 500 kg.

• Fisket opp for Holmfoss starter 10 dager før slik at fisketiden her blir 1. juni.-31. august.
Les hele forslaget med forvaltningslagets begrunnelse HER Fiskeforskrifter for 2012 – Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag