Artikler

17. mars 2010

Et direkte angrep på villaksen

NRK Brennpunkt hadde et utrolig program tirsdag kveld, preget av dårlig journalistikk – der de for alvor ønsker å bidra til de enklelte villakstammers fall.

I programmet ble det fokusert på enkelte rykkfiskere fra Bjerkerheimselva(de burde jo bli straffet), sjølaksefiskere(som fisker på truede, blandede stammer), flåtefiskere og enkelte elver med solide fangster i 2009. Det ble også påstått at det kulturhistoriske fisket i Numedalslågen var «truet» fra myndighetenes side – hvor har de det fra? Det ville jo forsåvidt ikke være så rart om det ble strengere begrensninger på disse inretningene uansett.dirnat.no skriver at debatten er preget av enkle svar på kompliserte spørsmål. Hvorfor er vi egentlig bekymret for villaksens framtid i norsk natur?

Historisk sett har rundt 450 norske vassdrag hatt sin egen unike laksestamme. I dag er minst en av ti laksestammer tapt, men fortsatt gyter det villaks i 407 vassdrag.

– De siste dagers debatt har skapt et inntrykk av at bekymringen vår for villaksen er overdrevet. Det er den ikke. Faresignalene er så mange at det er all grunn til uro for villaksens framtid, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Link til saken hos dirnat.no HER

Se NRK-Brennpunkt HER

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen