Artikler

17. august 2009

Drivnotfiske etter lakseunger

Numedalslågen forvaltningslag har på oppdrag fra NINA og Fylkesmannen fisket etter lakseunger med drivnot.

Mye av produksjonen av laks i Numedalslågen må foregå utenom de få strykområdene som dekkes av elfiskeundersøkelsene. Dette representerer en metodisk utfordring i forhold til å følge utviklingen i ungfiskproduksjon i vassdraget. Derfor blir det i år på samme måte som i 2005 og 2006, fisket med not på stilleflytende partier av Lågen.

Det er utviklet en variant av ei not som ble brukt i det såkalte drivgarnfisket etter voksen laks i Numedalslågen. Nota har en åpning som er 4,5 meter bred og 1 meter høy. Bakerst er det et fangstkammer med en kalv. Maskevidden er 6 mm. Fisket blir gjennomført som gjentatt utfisking ved å dra nota medstrøms mellom to båter i hovedstrømmen.

Notfiske Hvarnes:10.de august ble det drivnotfisket ved Hvåra i Hvarnes på oppdrag fra NINA. Mer om dette på hjemmesiden til forvaltningslaget eller rapporten fra fisket.

16.de august ble det på oppdrag fra Fylkesmannen drivnotfisket nedenfor Hukstrøm bro i Svarstad. Formålet der var å finne flere egnede lokaliteter for tetthetsmåling og å avdekke innslag av sandkrypere, som viser seg å være en konkurrent i matfatet til lakseungene. (Sandkrypere er trolig innført til Numedalslågen på 80-tallet som levende agnfisk.)

Tettheten og oppvekstkår i Svarstad må sies å være meget god, da det på første draget over ca 100 meter ble fanget ca 75 lakseyngel i rimelig god kondisjonAv fangst på ca 150 fisk, ble ingen sandkrypere registrert.

Det er Morten Tallaksen og Ingar Aasestad som utfører og registrerer resultatet ved drivnotfisket etter lakseunger.
Det kommer rapport senere, som helt sikkert kommer til å bli publisert på lagens-framtid.no, men foreløpig konklusjon herfra, sett med egne øyne er at elva produserer lakseunger så man kan se det med det «blåtte øyet», men hvor blir det av disse da??? Kan det være HER de forsvinner?

Tekst og foto: lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen