Artikler

8. mars 2012

DN med innstilling for regulering av fisket fra 2012

Innstilling til regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kommet med innstilling for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye etter høring av forslag til regulering av fiske for 2012. 

DNs innstilling til bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag 2012 – utdrag for Numedalslågen:

Generell fisketid(Hele vassdraget):

01.06-31.08


Fra utløpet i sjø til og med Holmfoss er det åpnet for fiske 15.05 – 20.08. Døgnkvote på 2 laks pr fisker med stang og håndsnøre, og sesongkvote på 7 laks pr fisker med stang og håndsnøre. 


Det er tillatt å fiske med følgende redskaper i angitt tidsrom:  

Flåte: 

Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket. Sesongkvote pr flåte: 500 kg. 

Gip: 
Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Sesongkvote pr gip: 400 kg. 

Mælkast:

Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Sesongkvote for mælkastet: 500 kg. 

Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Sesongkvote pe teine: 400 kg. 

Drivgarn(Nappegarn): 
Det kan fiskes med maksimum to(2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Sesongkvote pr drivgarn: 160 kg. 
Tidsrom: 
Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).

Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal kommune:
1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. 
2) I Gåserudhølen ved Vestfossen.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 
Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.
Link til DN HER

lagens-framtid.no/Sverre Martin Sørensen