Artikler

22. november 2009

Automatisk overvåking på klekkeriet

Det er invistert i automatisk overvåking av vanntilførsel og temperatur på klekkeriet.

Lågens Framtid og Lardal Jeger og Fiskarlag har godt hjulpet av Larviksfirmaet IKM Instrutek AS, insvistert i automatisk overvåking av vanntilførsel og vanntemperatur til klekkekassene for lakserogn ved klekkeriet på Grini. Overvåkingen er GSM-basert og varsler med SMS(tekstmelding) til forhåndsprogramerte telefon-nr.

Tom Rygh og IKM Instrutek har har gjort en kjempeinnsats og bidratt både med arbeidstimer og billig materiell for overvåkingen.

Styreskapet inneholder bla. PLS og en GSM-enhet som varsler klekkerivakten umiddelbart ved lav vannstand(pumpestans) eller for høy temperatur på vannet(kjøleagregat).

Enkelt prinsipp: To stålpinner for nivåvakt og et PT-100 motstandselement for temperaturmåling montert på en enkel brankett, men det funker!

Diskusjon: Det gjelder og finne en hensiktsmessig plassering, så da er det viktig å få frem faktorene som er viktige ved overvåkingen. -Det er på det rene at vi er utsatt for en alvorlig krise for lakserognene om pumpene for vanntilførsel fra brønnen skulle stanse(nestenulykker har skjedd) og det er også viktig med rett og tilstrekkelig lav vanntemperatur(via kjøleagregat) for å ikke få for tidlig klekking sier Bjarnulf Helgeland – LJFL til Tom Rygh(til venstre).